Användningstester

Användningstester, och andra sätt att involvera slutanvändarna, är en viktig del av vår användarcentrerade process för tjänstedesign.

Vi genomför användningstester i stort sett i alla projekt, framför allt under designfasen. Medan vi arbetar med designen testar vi den åtminstone varannan vecka, men hur ofta det blir avgörs naturligtvis av projektets förutsättningar.

Användningstesterna gör att vi upptäcker många användbarhetsproblem tidigt, vilket gör att det också oftast går snabbt att åtgärda dem. Exempel på problem som hittas kan vara att det är svårt att hitta rätt, eller att någon terminologi som är självklar för oss tolkas annorlunda av användarna.