1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

”Bästa idén vinner 404 Piggelin”

Eller hur vi hjälpte Europeiska att crowdsourca sin produktutveckling.

Termen ”crowdsourcing” är en sammanbindning av orden ”crowd” och ”outsourcing”1 som syftar på ett av många sätt att involvera användarna i affärsutvecklingen. Vi och våra kunder använder crowdsourcing i många av våra projekt, bland annat genom minisajtenkäter som Kissinsights, feedbackverktyg som Kundo och utvärderingsverktyg som Verifyapp. Vi hittar vidare inspiration i lysande exempel som My Starbucks Idea - en hel sajt ägnad åt kundernas förbättringsförslag, Telias kampanj Sveriges nästa appmiljonär eller Walkers produktutvecklingskampanj Do Us A Flavour. Det finns ju också hela affärsidéer som bygger på crowdsourcing som exempelvis Threadless - där kunderna designar och röstar fram de t-shirts, väskor och annat som skall produceras.

Under hela 2010 och en bit in på 2011 arbetade vi tillsammans med våra vänner på Europeiska med att ta fram strategi, koncept, design och gränssnitt till nya Europeiska.se, en sajt som nu varit live sedan slutet av september. För att ta sajten vidare och fortsätta utveckla den med än större fokus på användarna har Europeiska tillsammans med Daytona lanserat tävlingen Vinn 404 Piggelin eller 7500 i resecheckar.

Genom en kampanj där användarna av sajten uppmuntrats att skicka in buggar eller förbättringsförslag hoppas Europeiska få in mer feedback från användarna. Det är sedan tänkt att dessa förbättringsförslag ska ligga till grund för vad som utvecklas på sajten framöver. För att fånga upp användare som kan ha förbättringsförslag eller som kan tänkas vilja lämna buggrapporter skapade vi denna kombinerade kampanjsida/404-sida2.

404-sida på Europeiska.se
De användare som hamnade på 404-sidan på nya Europeiska.se uppmanades vara med i tävlingen och föreslå förbättringar.

Med kampanjen vill vi försöka vända frustrationen man känner när man hamnar på en 404-sida till något positivt, samtidigt som vi fångar upp felen på ett lite roligare sätt. Nu har kampanjen varit igång i en månad och flera hundra förslag har skickats in! Juryn har nu gjort ett gallringsarbete och de bästa förslagen har nu gått till final. Under ytterligare en vecka är det fritt fram att rösta på det förslag man tycker är bäst. Det fina med det hela är att det förslag som får flest röster sedan kommer att genomföras.

Fotnoter

1 Myntat av Jeff Howe i en artikel vid namn ”The Rise of Crowdsourcing” i tidskriften Wired 2006.

2 När man helt bygger om strukturen på en webbplats, så resulterar det ibland i att de som klickar på externa länkar till sidor på den gamla sajten skickas till en så kallad 404-sida. 404 är benämningen som webbservern använder då innehållet man letar efter har bytt plats eller inte längre finns. Man försöker givetvis att minimera antalet sidor detta sker för genom att ange var motsvarande sida ligger på den nya sajten – inte minst ur ett SEO-perspektiv – men det är ofta svårt att vara heltäckande i detta arbete.