1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Annons i spelet Paradise City

Nu har vi gjort vår första s k In-game Ad, dvs en annons som visas inuti ett spel (eller en virtuell värld).

Annonsen är för Nokia N95 och du hittar den i RPG-spelet Paradise City. Kolla in ett klipp här nedan på hur det kan se ut.

In Game Advertising är inte längre bara statiska annonser längs sidlinjerna i Fifa Soccer utan stöds av dynamiska annonsverktyg online precis som vilken Internetannonsering som helst. Även här kan man mäta beteende/tid relaterat till annonsen, t om ”viewing angle” för att optimera annonseringen och tvärtom, optimera annonsens placering i själva spelet och därmed i förlängningen spelupplevelsen (gameplay).

Läs mer om In-game Advertising hos Advantage Media.

Flash

Denna annons bokades av Medicom i Danmark..