1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Annonsering på bloggar

I en omskriven artikel på Ekonominyheterna.se hävdar Kenneth Danielsson på Wisely att om de största svenska bloggarna skulle kapitalisera på sin publik så skulle de kunna tjäna 100 miljoner kr per år. Påståendet har med fog totalsågats av den svenska bloggosfären.

I en artikel i Dina Pengar sågas också den siffran. Men av en helt annan anledning än den man kunnat tro:

Miljön och det redaktionella innehållet i de flesta bloggarna är inte sådan att våra kunders varumärken kan kapitalisera på det.

Peter Cederholm, Carat

Mot detta påstående finns det mycket att invända. Mängder av bloggar har ett innehåll som är väl så seriöst som traditionella mediers, och dessutom ofta med en mer knivskarpt nischad publik. (Som den här bloggen, vill jag inbilla mig. ;)

Några av dem som har provat på att lägga 0,5% av mediabudgeten på bloggar fick 29% av trafiken från dessa annonser. Uppenbart mer effektivt än annonserna i traditionell media, åtminstone att döma av detta enskilda fall. [Via Kristofer Mencák.]

Siffror från WebTrends pekar också mot kraftigt ökande annonsering på bloggar. I en rapport förutspår de bl a att annonseringen i ”Social Media” i USA kommer att öka från 350 miljoner dollar (2006) till 900 miljoner dollar (2007) och prognostiseras att öka till 2515 miljoner dollar (2010) [via PR 2.0]. Utmärkta PR 2.0 tipsar också om Whateverlife.com, en hemmasnickrad MySpace-sida som enligt en artikel i Fast Company tjänar $70.000 i månaden via annonser. Med 60 miljoner månatliga sidvisningar är det förstås en ganska ringa summa, men för en ensam 17-åring är det inte kattskit. Och det finns många ambitiösa 17-åringar där ute.

Att det generellt sett inte skulle vara attraktivt att annonsera på bloggar är lika sant som att det generellt sett skulle vara ointressant att annonsera i tidningar. Alla varumärken passar inte att annonsera på alla bloggar, på samma sätt som alla varumärken inte passar för att annonsera i alla tidningar.

Många bloggare är däremot ofta skeptiska till att ta in annonser: deras trovärdighet och oberoende skulle hotas om de skulle ta betalt för att visa kommersiella budskap.

Om det nu är så att trovärdigheten är bloggarnas största tillgång (60% anser att word-of-mouth är det som mest påverkar köpbeslut) och samtidigt så att denna går förlorad i samband med att de börjar annonsera har vi ett tydligt moment 22.

Så om man vill göra reklam för något på bloggar, vore det inte bättre att försöka få bloggarna att skriva om produkterna på redaktionell plats, på ett sätt som inte naggar trovärdigheten i kanten? Givetvis är även detta en svår balansgång som kräver lyhördhet, absolut transparens och att pengar inte finns med i ekvationen om inte bloggaren (och varumärket ifråga) ska förlora hela sitt förtroendekapital. Går det att göra, utan att krysta fram ett trött ”Företaget X skickade mig en Y. Jag gillar Y”-utlåtande?

I ett projekt vi genomförde för Nokia Nseries tillsammans med Prime PR lyckades vi engagera de svenska modebloggarna för att på ett (i vårt tycke) subtilt sätt prata om en produkt i ett naturligt sammanhang. Eller vad tycker ni?