1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Användbarhet behövs inte längre

Användbarhet fyller inte längre någon större funktion utifrån den traditionella definitionen av begreppet. Det skriver Santto Tajakka i sin artikel. Intressant tycker vi på Daytona som arbetar i väldigt stor utsträckning med användarupplevelsen och med våra kunders affärsmål i fokus.

Vi tror att användbarhet bör defineras som ett mått på hur tillfredsställande en användare kan utnyttja t.ex en webbplats för att uppnå ett visst mål (effektmål). I detta mått ingår kvaliteter som effektivitet, förtroende, nytta, ”lärbarhet” och subjektiv tillfredställelse (vilket inbegriper omdömen som ”den är snygg”, ”kändes enkel”, ”tilltalade mig” osv).

Användbarhet, eller användarupplevelse, är resultatet av en process, där det handlar lika mycket om att förstå användarna och deras behov som att förstå varumärket och produkten. För att förstå och kunna utveckla siter idag som besitter alla dessa kvaliteter behövs alla kompetenser inom konceptutveckling, grafisk form, informationsarkitektur, interaktionsdesign, användbarhetstester, pedagogik, teknik och gränssnittsprogrammering.

”Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities of objects, processes, services and their systems in whole life-cycles. Therefore, design is the central factor of innovative humanization of technologies and the crucial factor of cultural and economic exchange”

International Council of Societies of Industrial Design

Att tänka på användbarhet som en integrerad process i designarbetet av en digital produkt (hemsida, mobilapplikation, instorelösning mfl) blir mycket intressant och fram för allt viktigt när olika system konvengerar och bildar tydliga marknadskommunikativa ekosystem som fångar upp och behåller besökarna i dessa T ex Apple med iPod/iTunes och Nike+.

Så att tänka mer som industridesigners och se till produktens hela livscykel samt funktionella och emotionella värden känns betydligt mer relevant i dag när vi designar digitala gränssnitt än att tänka användbarhet som en uppsättning regler som slaviskt skall följas.