1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

App eller webb? App och webb!

I förmiddags höll jag ett föredrag på Internetdagarna under temat ”App eller Webb”.

Frågeställningen ”App eller Webb” i sig kan idag tyckas lite konstig med tanke på att de allra flesta idag redan har en webbplats. Kanske borde man omformulera till ”App och Webb” och diskutera var man gör vad. Det tyckte i alla fall jag, och riktade om den teknikfokuserade infallsvinkeln för att istället lyfta några praktiska skillnader för användarna. Dessutom tog jag upp hur viktigt det är att tänka tjänsteutveckling snarare än att stirra sig blind på om man ska ha en app eller en mobil webb.

Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att andelen mobila besökare på många stora svenska webbplatser har ökat dramatiskt det senaste året. Därför bör man mobilanpassa sin webb så snart man kan – eftersom mobilanvändarna redan finns där – och därefter se över vilka scenarios och funktioner som passar bra att lyfta ut i specialutformade appar.

Tack till alla engagerade deltagare i den följande frågestunden och till Internetdagarna för ett bra arrangemang!

 

Presentationen på Slideshare.

Per Åström på TV4 har gjort en sammanfattning av hela sessionen.