1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Apropå postmodern reklam

Relaterat till föregående inlägg kom jag att tänka på Microsoft och Crispin Porter + Bogusky’s arbete.

Utan att göra någon närmare analys av kampanjerna (eftersom det redan gjorts – bl.a. här, här här, och här) är det intressant att notera hur marknadsförare och branschfolk ställer sig frågande och febrilt söker efter logik och förklaringar.

Poängen är sannolikt att det inte ska vara möjligt att rationalisera de olika infall och till synes motsägelsefulla stickspår som hitintills har producerats.

Frågan, i fallet med Microsoft, är ju huruvida deras produkter har tillräckligt förtroende hos deras användare för att kunna marknadsföras med traditionella metoder (tänk målgrupper, budskap och USP). Personligen tror jag att hela syftet är att vara så spretig, tvetydig och disparat som man kan tänkas vara just därför att kommunikation i den klassiska bemärkelsen inte längre fungerar. Man kan liksom inte sälja till nån som inte lyssnar

Bra och effektivt – vet ej. Postmodernt – Ja!.