1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Är du bannerblind?

De flesta bannerannonser kan visas miljontals gånger utan att ses av någon. Eyetracking-studier visar nämligen följande:

”Users almost never look at anything that looks like an advertisement, whether or not it’s actually an ad.”

Banner Blindness: Old and New Findings, Jakob Nielsen

I ljuset av detta är det inte speciellt konstigt att clickrate brukar ligga runt 0,1 procent. En annons som inte syns kan ju rimligen heller inte klickas på.

Enligt den omstridde användbarhetsfundamentalisten Nielsens studier finns det i huvudsak tre designelement man kan använda för att en annons överhuvudtaget ska bli sedd:

  1. Oformaterad text
  2. Ansikten
  3. Urringningar och andra intima kroppsdelar (här kanske det är läge att påminna sig om att Nielsen är dansk ;)

Förutom dessa, åtminstone någorlunda etiska (om än kanske kulturellt betingade) riktlinjer för hur annonser ska utformas för att synas, finns det ett fjärde sätt att attrahera ögonen - ett sätt som Nielsen medvetet utelämnat från sina forskningsresultat i tio år. Nämligen vad de flesta anat/vetat: ju mer en annons ser ut som innehållet på sidan, desto mer blir den sedd och därmed också klickad på.

Den ultimata stealth-bannern (och också ett av de mest hatade annonstricken) är förstås det som härmar en dialogruta i Windows: ”Your Internet connection is not optimized”.

Det behöver väl knappast sägas att om du vill ha glada, nöjda och lojala kunder som rekommenderar dig till sina vänner, så är det en dålig taktik att inleda relationen med att luras.

Slutligen man kan tillägga att eytracking må vara en intressant mätmetod, men den tar inte hänsyn till det perifera synfältet, där ju ögat som bekant är bättre på att urskilja saker som rör sig. Till exempel bannerannonser.