1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Baudrillard, webbtjänster och symbolvärde

Mattias Östmar skrev om fyra teorier för kommunikation som man bör känna till och jag tänkte spinna vidare på detta tema. Oftast då något framställs som nytt och revolutionerande finns det filosofisk, teoretisk bakdörr att öppna. Det kan vara nyttigt att titta tillbaka på dessa teorier för att förstå och värdera hajpen. Exempelvis kan man betrakta webb 2.0-revolutionen som en uppvisning i ett postmodernistiskt skeende där bla fokus förflyttas från producenten till konsumentens och dessa roller blir mer sammanflätade, d.v.s konsumenten blir producent.

Baudrillard skrev tidigt om konsumenter och dess konsumtion, bl. a. i hans bok, System of objects (1968). Värdet hos ett objekt, menar han, kan skapas på fyra sätt:

  1. Ett objekts funktionella värde, d.v.s vad det fyller för praktiskt syfte. En klocka visar tiden.
  2. Utbytesvärdet eller vad objektet betingar för ekonomiskt värde.
  3. Objektets symbolvärde. En klocka kan t.ex symbolisera punktlighet eller noggrannhet.
  4. Sist och kanske viktigast - objektets signalvärde. Detta placerar objektet i relation till andra objekt (i ett system av objekt) där exempelvis en specifik klocka sänder signaler om bäraren till sin omvärld.

Vad har då detta med kommunikation och webbtjänster att göra? Marknadsförarens och webbstrategens roll blir att förstå vilka värden man ska lyfta fram och prioritera till den tänkta konsumenten. Många webbtjänster fokuserar (med rätta) på det funktionella värdet men i takt med att konkurrerande tjänster slåss om samma konsumenter (LinkedIn, Facebook, Orkut etc…) kommer även tjänsternas symbol- och signalvärde bli intressanta att analysera och lyfta fram.

Precis som kläder, bilar och andra accessoarer är ett sätt att säga nånting om dig själv kan de webbtjänster du använder vara ett lapptäcke av signaler till din omvärlden. Vad kan vi säga om den individ som använder Facebook? Vad är symboliken i ett aktivt socialt liv på Internet? Känner du dig bekväm med Facebook’s lättsamma, studentikosa ton eller är kanske LinkedIn’s slipsorienterade symbolik mer din grej?