1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Blocket.se - en fördjupning av artikeln i InternetWorld

Som några kanske har märkt så är vi med i senaste InternetWorld, där vi presenterar ett fiktivt uppdrag där vi gör om Blocket.se. Vi fyller här på med några av de bakomliggande tankegångar som kanske inte fick plats i tidningen. För den som inte orkar läsa hela mastodontinlägget finns skisserna här nere.

Varför valde vi Blocket?

Blocket.se är en av Sveriges mest välbesökta webbplatser och extremt lönsamt. Besökarna är spridda både geografiskt och demografiskt. I vår redesign har vi valt att fokusera på besökarnas köpprocess. Utifrån den vill vi tillföra funktionalitet som hjälper och stödjer användarna hela vägen från intresse till avslut.

En redesign av Blocket.se innebär också en utmaning på flera plan. Inte minst för att Blocket har ändrat människors beteende och i princip skapat en helt ny typ av andrahandsmarknad. Blockets storlek är också tilltalande. Man samlar enorma mängder innehåll och det är en utmaning i sig att göra förändringar som alla användare kan förstå och ta till sig. På sikt skapar bättre användbarhet en mer lönsam verksamhet för Blocket.

En starkt bidragande orsak till Blockets framgång är dess fokus på enkelhet och att de har varit konsekventa i både funktion och utseende. Gränssnittet har de utvecklat i en relativt långsam takt och funktionerna har alltid varit förankrade i användarnas behov. För att nå ut till de breda grupperna har Blocket alltid varit tillgänglig utan inloggning och medlemskap. Att använda sig av denna kritiska massa av besökare för att lägga till mer sociala funktioner, både mellan användare som redan känner varandra och från individ till grupp kan göra Blockets koncept ännu starkare. Och detta måste göras utan så stora förändringar att besökarna skräms bort.

Köpprocessen

Uppgiften för webbplatsen är att stödja köparen i en ofta utdragen beslutsprocess från intresse, sökning och köplust fram till att kontakt tas mellan köpare och säljare. Själva avslutet ligger utanför Blockets kontroll. Vårt angreppssätt har varit att identifiera och analysera denna process och addera funktionalitet som stödjer denna.

En av de viktigaste annonskategorierna för Blocket är bilar. Genom att koncentrera oss på denna köp-/beslutsprocess fångar vi in en stor del av användarna. Utifrån dem kan vi ta fram en lösning grundad i användarnas behov. Processen att köpa en begagnad bil karaktäriseras framförallt av tre saker:

  1. Den kan pågå under en lång period och innefatta många olika typer av sökningar (flera olika bilmärken, prisklasser etc.)
  2. Vanligtvis innefattar ett bilköp flera beslutsfattare och möjligheterna att samarbeta kring bilköpet är en viktig del.
  3. Objektets geografiska placering är (oftast) underordnat vilket leder till att vi nedprioriterar valet av ort/landskap. Detta blir aktuellt i det läget då man har hittat ett intressant objekt.

Hur stödjer vårt förslag denna process?

Allmänt

Det första vi vill åtgärda är det geografiska fokus som Blocket har idag, d v s att du ombeds välja landskap redan innan du kan se några annonser. Genom att ta bort det steget slipper användaren filtrera sökningen geografiskt innan man vet mängden träffar som sökningen kommer att generera. Utöver den befintliga funktionen att filtrera på landskap har vi tillfört en kartfunktionalitet som tillåter att du kan se sökträffarna utplacerade på en karta och navigera via denna.


Sökförslag

Besökaren får förslag på söktermer.

Funktioner

Sökningen är det mest centrala på Blocket och det är viktigt att den är funktionell och lättanvänd. Ett sätt att stödja användaren är att ge förslag på sökord baserade på tidigare sökningar gjorda av andra användare. Det är också ett sätt att inspirera till sökningar man inte från början hade tänkt sig.


Bevakningar

Bevakningar

Genom att enkelt ”markera” annonser som man tycker är intressanta kan man enkelt skapa bevakningslistor och se vilka annonser som man markerat nästa gång man använder webbplatsen. Dessa kan man naturligtvis enkelt dela med andra personer som är delaktiga i beslutsprocessen.


Filtrera och sortera sökningar

Datum: I ursprungsläget hamnar de senaste annonserna överst.

Pris: Möjlighet att se de billigaste annonserna först.

Avstånd: Sortera efter den position som du har angett.

Popularitet: Annonserna med flest ”markeringar” kombinerat med flest sidvisningar ges högst popularitet.

Etiketter

Etiketter: Ett nytt sätt att filtrera dina sökningar. Istället för att vara styrd av Blockets kategorier kan man använda sökord ur samtliga annonser och på så vis skapa användargenererade kategorier. Dessa lyfts fram i anslutning till sökresultat och användaren kan filtrera och få uppslag om alternativa annonser som faktiskt finns tillgängliga. Denna typ av kategorisering brukar populärt benämnas ”folksonomi” vilket är en slags användargenererad metadata (jfr ”taxonomi”).

Prenumerera på sökningar

RSS-formatet har snabbt blivit populärt och kan med fördel användas även till annat innehåll än enbart nyheter. Genom en RSS-prenumeration kan användaren följa inflödet av nya annonser direkt i sin RSS-läsare eller i sin mobiltelefon.

Här finns också möjlighet att prenumerera via e-post eller via SMS om man är väldigt angelägen om att hela tiden ha tillgång till de senaste annonserna.


Andra

Senaste sökningar: I en lång sökprocess kommer man att genomföra flera olika sökningar med olika sökord och det är ett bra stöd att kunna se vilka sökord man tidigare använt.


Rekommendationer

Andra har också tittat på: Denna lista visar vad andra användare som har sett aktuell annons har tittat på för andra annonser. En enkelt och relevant korslänkning som stödjer upptäckandet.


Karta

En alternativ vy där sökresultatet visas på en karta.

Geografisk position: Då man hittat en intressant annons ser man (om man angett en adress) hur långt bort objektet finns. Man kan också få en vägbeskrivning direkt, eller se objektet markerat på en karta.


Användbarhet

En viktig del i vårt förslag har varit att sammanföra information och funktioner som hör ihop med varandra och göra dessa kluster av information visuellt tydligare. Som det ser ut idag får man känslan av att länkar och funktionalitet är placerat slumpmässigt där det har funnits plats. Sökfunktionalitet identifieras och sammanförs genom den blå färgen och gruppfunktionalitet genom den orangea. Alla kontaktrelaterade funktioner har samlats nära annonsen och alla externa länkar har samlats längst ner.

Sidorna har också tillgänglighetsanpassats. Längst upp på sidan finns inställningsmöjligheter för större textstorlek och hög kontrast.

Form

I element som ringpärmen och den gula bakgrunden ligger mycket av Blockets identitet. Det grafiska uttrycket hos Blocket har medvetet behållits i så stor utsträckning att besökaren fortfarande ska känna igen sig. Vi har haft som mål att göra funktionerna tydligare genom att ha en bättre organiserad layout och att sortera de grafiska elementen bättre. Resultatlistorna har blivit tydligare, både genom att man har möjlighet att få större tumnaglar och att vi har adderat enkla rollovereffekter och tydligare avgränsningar mellan annonserna.

Genom att i större utsträckning använda ikoner för funktioner och länkar lättas intrycket av sidorna upp.

Skisser