1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Bloggande vanligast bland unga kvinnor

Den svenska bloggosfärens egna enmans-PEW, Hans Kullin, släppte idag den tredje upplagan av rapporten Bloggsverige, lämpligt nog döpt till Bloggsverige 3.

Undersökningen visar att den svenska bloggosfären blir alltmer kvinnlig (76% är kvinnor) och allt yngre (45% är under 20 år gamla).

Inflytandet är stort, och det som skrivs uppfattas som trovärdigt:

  • En av tre har köpt en produkt eller tjänst på grund av en rekommendation i en blogg.
  • En av tre har undvikt att köpa en produkt eller tjänst på grund av något som stått i en blogg.

Övrigt intressant om den typiske bloggaren:

  • Vill läsa om vardagsbetraktelser, i ett underhållningssyfte.
  • Har aldrig klickat på en annons på en blogg.
  • Har inget emot att bli kontaktade av företag i egenskap av bloggare.
  • Har inte annonser på sin egen blogg.
  • Har de senaste 12 månaderna laddat ner musik från internet, lyssnat på radio eller podcast på internet, tittat på eller laddat ner video från internet, har gjort bilder tillgängliga för andra på internet, har kategoriserat innehåll på internet.
  • Har de senaste 12 månaderna inte gjort videofilmer tillgängliga på internet, sparat länkar med hjälp av bokmärkessajter eller besökt virtuella världar.
  • Använder inte RSS.

Ladda ner Bloggsverige 3 här (PDF) eller läs andra bloggreaktioner från till exempel JMW, Fredrik Wass, Zackrisson eller Adam Erlandsson.

Eller läs vad vi och Prime PR gjorde för något år sedan när Nokia ville nå unga, kvinnliga bloggare.