1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Buxfer, Mint, Covest och storbankerna

I samband med Googles 10-årsdag slås man av hur fundamentalt annorlunda världen ser ut nu - jämfört med då.

Minns ni också er första kontakt med den, redan då, revolutionerande rena, avskalade och lite ”konstiga” sökmotorn? Det utrymme som var tomt på sidan hade enkelt kunnat konverteras till miljontals dollar i annonsintäkter. Istället valde man att investera detta i att ge användarna en ”upplevelse” bortom normen för hur sökmotorer såg ut då (såväl som nu).

I den nya affärsvärlden som har utkristalliserats sedan dess, har reglerna för vad som är möjligt snabbt förändrats. Den minsta aktören kan vara den som utgör det största hotet. Traditionell marknadsföring har bara de senaste åren mer och mer tappat sin förmåga att attrahera konsumenter. Barack Obama har med en minimal budget utmanat Hillary Clinton och är nu en given presidentkandidat. Exemplen på paradigmskiftet kan göras lång.

Ett område som inte bara jag anser stå inför monumentala förändringar och utmaningar är bank- och finansbranschen.

Några anledningar skulle kunna vara:

  • Finansiella tjänster är redan idag helt digitala och lättrörliga (vem använder kontanter?)
  • Bankernas förmåga att ta hand om sina kunder på nätet är en viktig del av deras erbjudande
  • En grupp konsumenter som hyser en till synes kompakt misstro mot bankernas intäktsmodeller och avgifter
  • Brist på alternativ som sätter konsumentens önskemål i fokus

Vilka erbjuder alternativ då? Små, teknikorienterade och innvotiva företag som utnyttjar Internets möjligheter att tillsammans skapa värde, exempelvis Zecco, Wikinvest, Covest. Eller Buxfer, som är en en browser-plugin kombinerat med en webbtjänst. Buxfer låter dig integrera och hålla koll på alla dina finansiella tjänster, direkt i anslutning till din shoppingupplevelse. Mint.com och FirstDirect har ansträngt sig för att sätta användarupplevelsen av Internettjänsterna i centrum. Något som blir viktigare i takt med att den fysiska banken förlorar sin betydelse.

Än så länge sätter branschens gamla strukturer fortfarande en hämsko på företagen att förändra och utvecklas ger möjligheter till nya aktörer. När får vi se svenska utmanare?

Fler exempel och tankar i kommentarerna är alltid välkomna!