1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Chartify – gör diagram av tabeller

När vi skulle presentera resultaten från den undersökning vi gjorde om iPad-användande stötte vi på ett problem. De befintliga verktyg vi tittade på för att visualisera data hade en viktigt brist, med två tråkiga följder. Bristen var att informationen endast representerades i proprietära format – i huvudsak som JavaScript-kod eller som parametrar i en URL. De tråkiga följderna av detta blir:

  1. informationen blir inte tillgänglig för människor som saknar möjlighet att se/tolka visualiseringar eller har mjukvara utan JavaScript-stöd, och
  2. informationen blir inte tillgänglig för maskiner som saknar motsvarande stöd och möjligheter, t ex Googles robot

I HTML finns en utmärkt uppsättning element för att märka upp just data, nämligen <table> och dess vänner. Det enda som behövdes för att slå två flugor i en smäll (tillgänglig och sökbar data samt informativa visualiseringar) var någonting som översatte informationen i HTML-tabellen till något av de proprietära format som verktygen för visualisering använde.

Så vi skapade Chartify.

Chartify parsar fram informationen ur HTML-tabeller och använder den för att generera diagram med hjälp av Google Chart API. Det hela bygger på jQuery, och är ungefär så här enkelt att använda:

$('#my-table').chartify('pie');

Detta fungerade väl för oss när vi skulle presentera resultatet i undersökningen Sveriges iPad-vanor. Vi tror att fler kan få nytta av verktyget, så vi släpper det som open source. Läs mer om Chartify här.

PS. Jason Santa Maria har tagit fram visualiseringstekniker som är enbart CSS-baserade, men de stödjer endast stapeldiagram i dagsläget. DS.