1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Dagens boktips: The ten faces of innovation

Det har skrivits hyllkilometer med böcker om kreativitet. Det är uppenbart att det finns ett behov därute av att definiera och strukturera detta svårgreppbara och mytomspunna begrepp. Att inte kapitulera genom att överlåta den skapande processen till kreativa ”genier” eller fru Fortuna är förstås något i grunden sunt och demokratiserande. Det är också ekonomiskt nödvändigt.

Vad de allra flesta böcker i ämnet fokuserar på är ”hur” man ska göra för att vara kreativ. Utbudet av ”metoder” för kreativitet är gigantiskt. Den legendariska designbyrån IDEO:s bok ”The Ten Faces of Innovation” (av Tom Kelley) ger istället en bild av ”vem” man ska vara för att vara kreativ. Eller snarare ”vilka”, för Kelley och IDEO har (precis som Edward de Bono i ”Six Thinking Hats”) identifierat att det krävs flera olika ”personor” eller roller som samarbetar för att det som tidigare kallades magi ska uppstå.

Om man ska vara kritisk så är detta endast en ögonblicksbild av hur det ser ut på IDEO. Vägen dit, hur det påverkar rekryteringsprocessen och hur en organisation ska arbeta med att utveckla och förfina de här rollerna lyser med sin frånvaro. Likaså ”beviset” för att det är just de här tio rollerna som krävs i alla företag och alla situationer. Men det kan man förlåta–det är inte det jobbet den här boken är tänkt att göra. Den ger istället lättuggad inspiration av precis det slag som passar som avkoppling en slö sommardag. Och det jobbet gör den utmärkt.

Maila till biblioteket@daytona.se om du vill låna vårt ex.