1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Dags igen för Sveriges stora iPad-undersökning

För ett år sedan var iPad ny. Den hade inte ens börjat säljas i Sverige. Vi satte ändå ihop en enkät om iPad och fick totalt in 634 svar, varav 272 från ägare av specialimporterade paddor.

iPad når en bredare skara användare.
Ett exempel på att användandet breddats. Lilian och Christina läste en artikel om förra årets undersökning och mailade oss direkt för att få vara med i årets undersökning.

Nu, mindre än ett år efter att iPaden började säljas i Sverige, har den fått en betydligt större spridning än till de allra hårdaste hardcore-entusiasterna. Med hundratusentals iPads sålda i Sverige är det inte längre kuriosa att anpassa sina digitala tjänster för surfplattorna–det är en nödvändighet. Samtidigt är den fritt tillgängliga kunskapen om var, när och hur de faktiskt används fortfarande ganska liten. Vi tycker därför att det vore intressant att göra en till undersökning. Denna gång med ett bredare deltagarunderlag som dessutom kanske har mognat i sitt paddanvändande.

Vår förhoppning är, precis som förra året, att en ökad kunskap om användandet kommer att leda till att bättre tjänster för iPad utvecklas. Vi kommer därför även i år att dela med oss av undersökningens resultat.

För att få ett så brett underlag som möjligt behöver vi din hjälp. Sprid därför gärna länken till enkäten så brett som möjligt. Och gör som Christina och Lilian här ovan: svara på enkäten du också–det går fort!

Stort tack på förhand!

Till undersökningen. Undersökningen har avslutats.