1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Daytona är en DI-Gasell

Dagens Industri har utsett Daytona till ett av årets gasellföretag. Det gjorde de för att vi

  • har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • har minst tio anställda.
  • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
  • har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
  • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • har sunda finanser.

Det innebär att Daytona tillhör den knappa procent av Sveriges företag som vuxit snabbast organiskt under de tre senaste åren.

Kul!