1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

De sju lagarna som styr på nätet

Det finns ett stort antal mer eller mindre vetenskapliga ”naturlagar” som påstås förklara många av fenomenen som bland annat uppstår på Internet. Här följer en sammanställning av några av dem.

Paretos princip

”80 % av verkan härstammar från 20 % av orsakerna”.

Paretos princip

Pareto observerade att 20 procent av hans bönplantor stod för 80 procent av bönskörden. Mönstret är återkommande i alla möjliga sammanhang, som t ex: ”20 procent av produkterna står för 80 procent av intäkten”.

I en värld där det finns fysiska begränsningar finns det incitament att optimera genom att bara satsa på bästsäljarna. Utan de fysiska begränsningarna minskar behovet av optimering, och alla de här lågpresterande produkterna som varit omöjliga i ”verkligheten” men nu finns tillgängliga på nätet kallas för The Long Tail.

Den långa svansen-fenomenet minskar alltså på ett sätt betydelsen av Paretos princip på Internet.

Parkinsons lag

”Ett projekt expanderar för att fylla den tid som tilldelats det.”

Parkinsons lag

Detta är en möjlig förklaring till att projekt alltid blir klara i sista minuten. Oavsett hur mycket tid man har haft på sig. Den enkla lösningen är att flytta deadlinen närmare - jobbet kommer ändå att bli gjort.

Jakob Nielsens lag för användarupplevelsen på Internet

”Användarna ägnar mesta delen av sin tid åt att besöka andra webbplatser”

Jakob Nielsens lag för användarupplevelsen på Internet

Detta får flera implikationer. För det första att man ska undvika att uppfinna nya typer av gränssnitt (eftersom besökarna har en färdig uppfattning om hur en webbplats ska se ut och fungera). För det andra att man måste göra sitt innehåll tillgängligt i ett format att det kan återpubliceras på de där andra webbplatserna, t ex i form av RSS-flöden eller widgets.

Moores lag och Wirths lag

”Antalet transistorer som får plats på en integrerad krets fördubblas var 18:e månad”.

Moores lag

Denna förutsägelse har stämt någorlunda exakt ända sedan 60-talet. Datorerna blir kraftfullare och kraftfullare (och mindre och mindre).

Det här motverkas å andra sidan av Wirths lag, som hävdar att:

”Mjukvara blir långsammare snabbare än vad hårdvara blir snabbare”.

Wirths lag

Windows Vista poppar upp i medvetandet av någon anledning…

Metcalfes lag och Reeds lag

Metcalfes lag är den klassiska lagen om ”network effects”. Ju fler som har en faxmaskin, desto mer attraktivt är det att ha en fax (eftersom då ökar chansen att någon man känner vill skicka ett fax till en, eller att man känner någon man vill skicka ett fax till). Eller i modernare termer: ju fler som deltar på Facebook, desto roligare blir det att själv delta på Facebook.

O’Reilly menar att man ska bygga in den här typen av ”ju fler vi är tillsammans”-egenskaper i sin webbsajt och benämner det ”The Architecture of Participation”.

Lagen lyder i vilket fall:

”Värdet av ett kommunikationsnätverk är proportionellt mot kvadraten av antalet användare i systemet.”

Metcalfes lag

Med andra ord är det antalet möjliga länkar mellan användarna som värdesätts.

Reed går mycket längre än Metcalfe och hävdar att det är antalet möjliga subnätverk som nätverket kan indelas i som avgör dess värde:

”Värdet av stora nätverk, speciellt sociala nätverk, kan växa exponentiellt med nätverkets storlek.”

Reeds lag

Om jag skulle sälja ett community så skulle jag alltså hellre beräkna värdet utifrån Reeds lag. ;)