1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Deltag i undersökning om iPad-användande

Att iPad är en fantastisk ny pryl är många överens om. Mängden tillgänglig data kring var, när eller till vad iPad används är däremot liten. Det vill vi på Daytona gärna ändra på. Därför har vi satt ihop en liten undersökning och nu behöver vi din hjälp!

Vår förhoppning är att ökad kunskap om användandet kommer leda till att det utvecklas ännu bättre tjänster till iPad. Och inte bara av oss. Resultatet av undersökningen kommer vi självklart att dela med oss av i en gratis rapport.

Dina svar är viktiga även om du inte äger eller använder iPad.

Stort tack på förhand!

Till undersökningen

Undersökningen är nu avslutad.