1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Dagens boktips: Designing for the social web

Designing for the social web

Att designa för den sociala webben handlar väldigt lite om design. Så kan man sammanfatta Joshua Porters bok som vänder sig till dig som har en roll i skapandet av en social webbplats.

Boken är uppbyggd kring fem faser som dina användare går igenom på vägen från omedvetna ”ickebesökare” till passionerade användare. Genom att veta vilken fas dina besökare befinner sig i vid olika tidpunkter hjälper modellen dig att fatta bättre beslut. Och inte bara designrelaterade sådana. Det fina med den här boken är just att författaren inte gör någon åtskillnad mellan vad som är design, innehåll eller funktion. De följs åt och det ena fungerar inte utan det andra.

Här är några av bokens lärdomar som fastnade hos mig (och som tål att upprepas även om du har hört dem förr):

  • Att föra öppna konversationer med dina kunder medför idel fördelar. Det finns egentligen bara ett problem: Du måste mena det du säger.
  • Customer service is the new marketing. Om du måste övertyga dina kunder om hur bra du är har du troligtvis stora problem.
  • Fokusera på en primär aktivitet som besökaren ska utföra på din webbplats. Identifiera det sociala objektet, och se till att objektet har en unik URL. Välj därefter att utveckla ett begränsat antal funktioner som alla stödjer den primära aktiviteten. Metoden hjälper dig att behålla fokus och undvika feature creep.

Boken är en utmärkt sammanställning av de resonemang som förs idag gällande den sociala webben. Så om du inte redan har koll på fenomen som social bevisning, reciprocitet och the endowment effect, varför inte läsa på i hängmattan i sommar?