1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

En av tre unga ser video på nätet en vanlig dag

Rapporterna från PEW är ofta intressanta. I förra veckan släppte de en som handlar om användandet av Online Video, och konstaterar att 57 % av de 1 492 tillfrågade internetanvändarna har tittat på video på nätet och att 19 % gör det på en ”typisk dag”. I åldersgruppen 18-29 är motsvarande siffror 76 % respektive 31 %.

De unga tittar framförallt på komiska videor, medan det bland de äldre är nyheter som dominerar. Unga män är mer benägna än andra grupper att titta på videor som är skapade av amatörer, men föredrar ändå professionella videor.

Unga är också betydligt mer flitiga med att skicka länkar till videor vidare till sina kompisar, och interagerar också mer genom att betygsätta och kommentera videorna.

För vidare läsning, ladda ner rapporten här (PDF).