1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

En säker investering mitt i finanskrisen

En säker investering

Det blåser kallt på världens finanisella marknader. På Internet finns det i alla fall en hårdvaluta vars värde vi kan lita på, och det är användarnas uppmärksamhet.

På Internet gäller nämligen samma regler som i en (fungerande) marknadsekonomi. Ju fler som slåss om konsumenternas uppmärksamhet desto mer kostar den. Både i form av pengar och hårt arbete. För dina kunder värdesätter också sin tid. Slösar du med den skapar du irritation och badwill. Ger du besökarna vad de vill ha skapar du förtroendekapital.

Men hur går man till väga?

I teorin är svaret enkelt - utgå från dina besökare. Jobba med personas och fundera på varför en besökare kommer till din webbplats. Troligtvis är det för att utföra ett ärende eller få svar på en fråga. Inte för att du ska få berätta om din förträfflighet.

Det andra rådet har jag hämtat från Aktiespararnas gyllene regler - investera långsiktigt! Det tar tid att bygga relationer och genvägar kan bli senvägar i form av minskat förtroende hos dina kunder.

Och sist men inte minst: Prioritera dina befintliga kunder. Erbjud dem tjänster de har nytta av och låt dem sköta marknadsföringen. Positiv word-of-mouth blir din bonus och väl förtjänta utdelning.