1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Filmnet – film och serier via nätet

Idag kan vi äntligen berätta att Daytona i samarbete med Bonnier R&D har tagit fram koncept och design för den kommande film- och tv-tjänsten Filmnet.

Filmnet är en tjänst där redaktionellt urval, teman och personliga spellistor är tongivande för att ge djup till den breda katalogen av film och serier.

Här är några som har skrivit om Filmnet:

Följ vår blogg om du vill veta mer om vad vi har gjort för Filmnet.