1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Gästinlägg av Katarina Graffman: ”Jag bloggar, därför är jag”

Att ständigt vara en del av flödet är en självklarhet för den yngre generationen. Visst har unga alltid varit intresserade av att hålla sig uppdaterade, speciellt vad gäller den egna sociala kretsen, men aldrig tidigare har det funnits så många tekniska möjligheter som stimulerar det behovet. För ungdomar är bloggar lika familjära som dagstidningar, om inte mer. Det är självklart att ingå i olika nätcommunities som Facebook, MySpace och Playahead. Dagstidningar, speciellt dem man ”bläddrar i”, är för äldre människor då de inte, som Aida 16 år säger, ”representerar min värld”. Det är enklare att bli uppdaterad genom sina vänner, på communities och genom bloggar.

De mobila mediernas flexibilitet är central för att ge tillgång till konstant information och kommunikation. Ser man något som man vill dela med någon, kan man blogga, chatta eller sms:a detta inom loppet av några sekunder. Till vem då kan man undra? ”Den jag messar med för tillfället”, är svaret. Kommunikationen tar inte rast och det viktiga är att den fortsätter att flöda utan avbrott snarare än till vem man delar information med. Flödet är viktigare än vem mottagaren är. De sociala medierna har blixtsnabbt integrerats i unga människors vardagliga liv. Det är ett sätt att leva, ”jag bloggar, därför är jag” (gäller speciellt unga tjejer) och man kan inte längre separera konsumtion från produktion; ”Hur menar du? Jag skickar information hela tiden!”, kan de unga säga och menar att så fort de skickar ett sms eller skriver en kommentar på en community så producerar de.

Det är viktigt för de traditionella medieaktörerna att förstå vilken påverkan den nya medieteknologin faktiskt har haft/har för att forma nya beteenden på de generationer som växer upp i en vardag där dessa teknologier är en självklarhet. Vissa traditionella medieproducenter tror att de måste förstå på vilket sätt ny teknik används för att underlätta mediekonsumtion. Men det är bara en sida av myntet, för viktigare är att förstå hur den nya tekniken förändrar grundläggande beteenden i vardagen. Media går inte att separera från det vardagliga livet, media är det vardagliga livet, och påverkar i stort sett allt de gör: upplevelse av text och berättelse förändras, upplevelse av det virtuella och verkliga, upplevelse av tid, upplevelse och definition av kunskap och information, etik och moral…

Katarina Graffman

Om Katarina Graffman

Katarina är antropolog på Inculture och kommer att föreläsa om Ungas mediekonsumtionDaytona Sessions den 12:e februari.