1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Har din produkt en viral loop?

Skulle det inte vara bra om dina kunder hjälpte dig att få fler nya kunder? Eller om varje besökare på din webbplats hjälpte dig att få fler besökare?

För att lyckas med det konststycket behöver du skapa en ”viral loop”. Andrew Chen definierar en viral loop som stegen som en användare går igenom, från användandets början till att användaren bjuder in en mängd nya användare.

Skillnaden på en viral loop och andra virala fenomen är att om där finns en viral loop så genererar själva användandet en spridning. En viral video till exempel, sprids som en följd av att videon är rolig - inte som en direkt konsekvens av att den tas del av. Det mest klassiska exemplet är Hotmail, vars framväxt under slutet av 90-talet till viss del grundades på den länk som varje mail som härstammade från tjänsten avslutades med: ”Skaffa ett gratis e-postkonto på hotmail.com”.

Den virala loopen har sedan Fast Company tog upp ämnet för några dagar sedan snurrat runt i den svenska bloggsfären. (T ex här och här - rekommenderad läsning!)

Vi vill ju såklart inte vara sämre, så vi tänkte berätta om en viral loop som vi skapade åt MTV Nordic för några månader sedan i samband med aktiviteten MTV Selected 2. Styrkan ligger i det här fallet i att kampanjen var designad för att skapa ett kraftigt incitament för deltagarna att marknadsföra kampanjen, framförallt i sociala medier. Ju fler deltagare, desto mer marknadsföring, vilket leder till fler deltagare, och så vidare.

Läs mer om projektet MTV Selected 2 här.