1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Dagens boktips: Here Comes Everybody

Internet har genom minskade transaktionskostnader, för att använda Coases terminologi, gjort det enklare för människor att göra saker tillsammans.

Om detta handlar Clay Shirkys nya bok Here Comes Everybody. Den lägre tröskeln för med sig att helt nya typer av grupper kan skapas, grupper som hade varit omöjliga för tio år sedan.

Ett sådant exempel är hur besökarna på Daytona Sessions utan vare sig komittéer eller hierarkisk organisation gemensamt skapade en samlingsplats för alla bilder från evenemanget. Att dela med sig på detta sätt är den typ av grupp som enligt Shirky kräver minst engagemang.

Nästa nivå på hans engagemangsskala är när flera individer samarbetar för att skapa något. Ett exempel på det är Wikipedia, där man inte bara delar med sig, utan man debatterar och förbättrar det som andra har delat med sig av. Allt för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Den högsta nivån utgörs av kollektivt agerande. Ett sådant exempel är den flashmob som fick hundratals personer att dyka upp på en knattefotbollsmatch i påskas. (Mer seriösa exempel på flashmobbar, med politiska syften, finns i diktaturer som Vitryssland.)

Med intressanta och aktuella exempel belyser Shirky både styrkor och svagheter för de nya typer av grupper som nätet möjliggör. I ett av de allra mest läsvärda kapitlen definierar han också tre parametrar som måste stämma för att en grupp ska fungera: löftet (=gruppens syfte), verktyget (=hur koordineras gruppen) och uppgörelsen (=vad kan du förvänta dig och vad förväntas av dig). Han konstaterar också att relationen dessa tre egenskaper emellan är så komplex att det inte finns något recept för hur man får dem att fungera i samspel. Gissningsvis handlar en grupps framgång mycket om vilka individer som ingår i gruppen.

Årets första ”måste-bok” innehåller nya sätt att se på användningen av sociala medier och hur de har förändrat och kommer att förändra samhället. Missa den på egen risk.

Tillägg 2008-04-05: Martin Jönsson på SvD har också läst boken.