1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Det är inte tekniken som står i vägen för Internet of Things

the internet of things
The Internet of glass screens.

är ett av de 10 hetaste teknikområdena under 2012 enligt analysföretaget Gartner. I torsdags anordnade SICS Internet of Things Day, den första stora svenska heldagskonferensen om ”Sakernas Internet” i Kista. Jag hade nöjet att vara där.

Att tekniken med uppkopplade sensorer redan existerar var alla talare eniga om. Utmaningen just nu ligger i att tillämpa ett användarcentrerat fokus och skapa tjänster som tilltalar människor. Mike Kuniansky (låna gärna hans bok Smart Things i vårt bibliotek) talade väldigt engagerat om betydelsen av att sätta människan och upplevelsen av tjänsten i sig i centrum snarare än tekniken. Han menade att fysiska produkter idag är så pass generiska i sig själva att de inte längre är intressanta. Det är istället helt och hållet vilken slags tjänst och nytta de kan leverera till användaren som måste vara i fokus. Ett exempel som han tog upp är Amazons Kindle eller filmtjänsten Netflix där du idag kan använda tjänsten på vilken produkt som helst, mobil, valfri läsplatta eller dator. Och samma sak måste gälla oavsett vad det är för något som är uppkopplat.

Detta liknar i stort det angreppssätt vi har när vi utformar tjänster: tjänsten utgör basen för designen på ett konceptuellt plan. Därefter utformar vi hur användarna kommer att komma i kontakt med tjänsten genom olika typer av kontaktytor. Detta tema var också en del av den presentation några andra från Daytona höll samma dag på ServDes.

Det råder en stark framtidstro inom Internet of Things. Det spekuleras till och med om att det kommer att vara nästa stora industriella revolution. Området känns otroligt spännande och vitalt och vi sympatiserar starkt med den användarcentrerade sträng som forskningsinstituten slog an på Internet of Things Day. Men vi kan nog ändå konstatera att utvecklingen av uppkopplade produkter inom områden som hälsa, ekonomi, idrott och underhållning knappt har nått styrfart.