1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Internetreklam är mer än banners och kampanjsajter

Enligt Sveriges Annonsörers undersökning från i december kommer 76% av annonsörerna att satsa mer på Internet under 2007. Bra för oss på Daytona. Men man bör nog ställa sig frågan om det inte är lite konstigt att betrakta Internet som en mediekanal bland andra. Som Richard Gatarski och Björn Jeffery konstaterar: Internet är en bärare av många olika medietyper, ungefär som ”papper”, och blir därför lite irrelevant som kategori. Faktum är att Internet innehåller de flesta ”traditionella” kanaler som TV, radio, tidningar, PR, sponsring och DM. Dessutom innehåller det många fler ”kanaler” som är unika för nätet: sök, IM, bloggar, wikis, onlinespel, communities, virala videor och så vidare.

Det finns fler ”bevis” för att synen på (marknadsföringen på) Internet är smal. Bland guldäggsnomineringarna i Internetkategorin återfinns bara kampanjsajter. Göran Swahn noterar detta (sid 3 Indikat 30 Mars 2007) och saknar banners bland nomineringarna. Det kanske är naturligt med tanke på att MSN, som är avsändaren, lever på bannerannonsering. Men även ”kampanjsajter inklusive banners” är en snäv syn på internetmarknadsföring. Hemsidan, den kanske viktigaste kommunikationskanalen av dem alla, lyser helt med sin frånvaro. Banners är förresten inte ens den annonseringsform där de största pengarna finns - sponsrade sökord är betydligt större (snart också i Sverige).

”Kanalerna” på Internet är underutvecklade sett ur reklamhänseende. Åtminstone om man får tro Bob Garfield [via Peter] som i Advertising Age frågar sig vart pengarna ska ta vägen när luften går ur CPM-bubblan i den amerikanska TV-branschen. Till Internet, visst, men vart? Bannerannonsering, menar Garfield, är precis som TV inte tillräckligt kostnadseffektiv för att kunna sluka de enorma beloppen som idag plöjs ner i TV-annonseringen.

Om Garfield har rätt eller inte vet nog ingen. Vi sitter inte heller inne på facit. Däremot är våra projekt allt oftare ute och tassar i det alternativa, nya internetreklamlandskapet. Och det är fantastiskt. Vi lär återkomma snart med några exempel.

För att runda av så är huvudpoängen att Internet inte är ett medium. Det rymmer många medier - hemsidan, annonser, minisajter, e-post, RSS, sökmotorer, IM, presence, communities, bloggar, podcasting, wikis, onlinespel, onlineradio och -video. Och så mycket mer. Och att vi som webbyrå måste ta hänsyn till hela detta ekosystem för att hitta bästa sättet att nå målgruppen på nätet.

Uppdatering 2007-06-19: Martin Jönsson kritiserar också det väldigt analoga Guldägget.