1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Här är resultatet av undersökningen Sveriges iPad-vanor 2011

Vilka är det egentligen som använder iPad? I vilka sammanhang använder de den? Och vad använder de den till?

iPad har funnits på den svenska marknaden i ungefär ett år. Man räknar med att den har sålt i hundratusental, vilket gör att den på rekordtid har blivit en plattform som det måste tas hänsyn till när digitala strategier och tjänster tas fram. Ändå vet man ganska lite om hur den faktiskt används.

Vi på Daytona kände därför att det var dags att göra en uppföljare till förra årets undersökning. Och precis som förra året delar vi med oss av resultatet.

Vi vill ta det här tillfället i akt att tacka alla ni 2 114 som deltagit i undersökningen. Ett särskilt stort tack vill vi rikta till de åtta experter som vi har låtit belysa undersökningens resultat ur olika infallsvinklar:

Till Sveriges iPad-vanor 2011.