1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Jämför dig med dina konkurrenter

För några månader sedan skrev jag lite om det poänglösa med isolerade mätvärden av typen ”antal unika besökare”. Precis som de flesta andra mätvärden måste det sättas i en kontext för att fyllas med mening. Då nämnde jag att man till exempel kan se på ett mätvärde över tid, eller att dela upp det efter olika besökarsegment.

Även om man gör detta skulle det ge ett helt annat djup om man dessutom kunde jämföra sig med sin omvärld, med andra företag i sin bransch. Det skulle vara minst sagt spännande - och en dröm för en resurssökande webbansvarig.

Nu kan man göra det helt gratis.

Googles kostnadsfria Analytics-tjänst utökades precis med denna möjlighet. Om man delar med sig av sin egen data så får man (inom några veckor) ta del av aggregerad, anonym data uppdelad per bransch.