1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Johan Ronnestam från Foreign talar på Daytona Sessions

Vem kan ge oss en visionär bild av hur marknadsföring och branding kan komma att förändras de kommande 5 åren?

Vem har blykoll på kreativ digital reklam och över tolv års erfarenhet av globala varumärkesstrategier och kampanjer för Nike, Adidas, H&M, Absolut Vodka, BMW, Ikea och Omega?

Kära vänner. There can be only one. Johan Ronnestam från Foreign. Se och hör honom tala på Daytona Sessions den 1:a november!