1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Släpp lärarna loss, det är vår!

Lärartidningar Produktion (Lärarförbundets tidningsavdelning) är ett tidningshus som ger ut 15 papperstidningar riktade till lärare. Precis som de flesta andra tidningshus har de påverkats av den omvälvande förändring som tidningsbranschen genomgår där målgrupperna (och därmed annonspengarna) flyttar en stor del av sitt fokus till webben.

I början av 2009 kom Lärartidningar Produktion till oss med viljan att utveckla sin webbnärvaro.

Vi genomförde först ett strategiarbete med workshops, användarintervjuer och omvärldsbevakning. Det följdes av ett koncept- och designarbete samt gränssnittsproduktion. Samarbete var ledordet för hur vi arbetade med att ta fram sajten Lärarnas Nyheter.

Daytonas gränssnittsleverabel i projektet Lärarnas Nyheter.

Utifrån vår rekommendation i en teknisk förstudie har Cybercom sedan byggt webbplatsen baserat på open-sourceplattformen Drupal. Den har nu lanserats i en första version.

Stort grattis till lanseringen till Lärarförbundets tidningar och deras läsare – Sveriges alla lärare!