1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Mer politik på webben

Ni som hängt med här på bloggen ett tag har säkert redan läst vårt inlägg från i våras om hur primärvalskandidaterna i USA anammar Internet i något som kan liknas vid Valkampanj 2.0.

Anledningen är givetvis att nätet får allt större betydelse när människor skaffar sig information inför ett beslut. Sedan 2004, då Howard Deans kampanj fick ett eget liv på nätet (ungefär fram till att han gjorde bort sig - ironiskt nog i TV), har andelen människor som använder nätet för att ta del av valkampanjerna ökat från 13% till 24% - nästan en fördubbling. Därmed har nätet passerat radio och ligger hack i häl på medieslag som morgontidningar och nationella TV-nyheter. Nyheter på lokal- och kabel-TV ligger fortfarande en bra bit framför, men hos dessa kan en nedåtgående eller utplanande trend skönjas, framförallt bland unga.

Detta enligt ännu en färsk rapport från PEW, som också visar att kandidaternas egna sajter inte är speciellt viktiga för informationsinhämtandet. De enskilt viktigaste källorna på nätet är jättarna MSNBC.com, CNN.com och Yahoo! News, men hela 27% av de unga (18-29) tar del av information om kandidaterna på sociala nätverkssajter.

Här hemma i Sverige kan man se att de 13 första platserna på Knuff.se Topp-50 innehas av bloggar där politik är en tydlig beståndsdel. Att nätet är en plats som är lämpad för konversation, till exempel politisk, är tydligt. Det är inte lika tydligt att de svenska partierna har insett detta.