1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Några tankar kring webbstrategi

Saker som är vardagsmat för oss är som en flygande stekt sparv för andra. Då vi diskuterar webbstrategi och koncept är en kombination av affärsmål och kundnytta nyckeln till framgång. Vi strävar alltid efter att dessa två ska mötas. Ju mer vi förstår om detta desto närmare kommer vi en perfekt syntes. Låt mig ta några exempel på vilka ingångsvärden som behövs i en väl utformad webbstrategi.

Ett koncept innefattar vanligtvis en uppfattning om tre (eller fyra) storheter beroende på hur djupt man väljer att gå.

1. Användaren: Vilka är dom? Var är dom? Hur ser kundlivscykel och köprocesser ut? Om man inte vet vad användaren vill göra och har för behov så kommer projektet nästan säkert att bli ett haveri. Punkt. Minsta lilla research gör nytta. Om du så bara frågar en användare så är det bättre än inget.

2. Affärsmål. Förstår man inte affärsmodellen kan man inte heller göra en vettig webbplats. Säljer du skor, annonsplatser eller dras kulorna på något annat finurligt sätt? Vilken roll fyller företaget i det ekosystem de verkar i och hur kan detta synas på webben? Jobbar företaget med flera kanaler eller är webben huvudkanal? Ska webben initiera, stödja eller fullfölja säljprocessen?

3. Kultur. Hänger ihop med användargruppens värderingar och normer och ideologier. Vad är normalt och vad är onormalt beteende och vad har man för syn på sin omvärld? Exempelvis är förståelse för barnfamiljer och föräldrar ett viktig input i hur deras mötesplatser utformas. Att förstå grupperna på djupet ger svar på deras drivkrafter, normer och värderingar. Med denna kunskap kan vi undvika pinsamma snedsteg.

4. Teknologi. Här gäller det att ha tungan rätt i munnen. Teknologi eller funktionalitet ska vanligtvis inte vara nånting som bestäms innan steg 1, 2 eller 3 men i vissa fall kan en ny eller intressant teknologi vara det som särskiljer, positionerar eller träffar rätt i användarnas behov.

Vilka verktyg och metoder används då? Det gamla vanliga kombinerat med lite nytt. Workshops och fokusgrupper, sekundärdata såsom akademisk forskning, kundundersökningar, men även benchmarking och konkurrentanalyser samt (n)etnografiska studier.

Att skynda sig förbi dessa viktiga arbetsfaser ökar risken för dyrköpta misstag. Väl inne i produktionen blir det i princip omöjligt att styra om ett projekt. Kan vara värt att tänka på!