1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Nej till svininfluensan

För att man ska kunna stoppa spridningen av svininfluensan är det viktigt att alla som kan vaccinerar sig.

Socialstyrelsen använder nu för första gången sociala medier för att uppmuntra fler unga vuxna att vaccinera sig. Nej till svininfluensan är en kampanj framtagen av Daytona för att öka medvetenheten varför det är viktigt att vaccinera sig. Nu kan alla som vill ta ställning för vaccinering och sprida saklig information om den nya influensan A(H1N1).

En attitydundersökning som gjorts på uppdrag av Socialstyrelsen i oktober visar att bara 58 procent i åldrarna 18 till 24 år är intresserade av att vaccinera sig mot svininfluensan. Samtidigt är många av dem som insjuknar yngre personer. Kampanjen Nej till svininfluensan är ett initiativ för att nå unga vuxna och förhoppningen är att fler ska vaccinera sig.

Kampanjen blev snabbt uppmärksammad av media. Besök kampanjen här: nejtillsvininfluensan.se