1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Ny responsiv webb till Marginalen Bank

Nya Marginalen.se
Nya Marginalen.se utgår från kundernas behov.

Det senaste halvåret har en av Daytonas arbetsgrupper arbetat med en ny responsiv webbplats till Marginalen Bank. Nu är den äntligen på plats!

Det är inte alltid så lätt att som kund förstå en banks erbjudande och tjänster. Vad är skillnaden mellan olika lån, sparkonton och kort? Hur funkar det när jag gör en ansökan? Många bankers webbplatser är dessutom ganska gammalmodiga, texttunga och svåra att överblicka.

Marginalen Bank erbjuder lättanvända produkter och tjänster, något vi självklart fokuserat vårt arbete kring. Målet har varit en webbplats där kunden enkelt och lätt kan hitta, förstå och göra det hen vill. Information och ansökningsformulär är också utformade så att de kan utforskas via dator, läsplatta eller telefon. Med sin nya webb visar Marginalen Bank med andra ord att det går att vara modern och enkel och samtidigt vara en trygg och säker bank som sticker ut bland konkurrenterna.

Daytona har tillsammans med Marginalens arbetsgrupp tagit fram koncept, design och gränssnittskod. Nansen ansvarade för den tekniska implementeringen.