1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Nya rön om banner blindness

Mediebyrån Mediacom har tillsammans med MSN och Aftonbladet låtit företaget Mejsel göra en ögonrörelsestudie för att lära sig mer om hur människor tar del av bannerannonser.

Det finns väldigt lite kunskap på området. Man vet helt enkelt inte vad som händer före klicket.

Jimmy Rodhelind, chef för digitala medier på Mediacom

Undersökningen visar att placering, kontext och snabb exponering av varumärket var viktigare än känsla och budskap. Chansen att en viss annons sågs var i genomsnitt 25%. 80% av de annonser som sågs ägnades mindre än 5 sekunders uppmärksamhet.

Den korta genomsnittstiden visar främst att gallringen av annonser är snabb och hård /…/ besökarna tittar på de annonser som de upplever som intressanta.

Daniel Lundqvist, Mejsel

Allt enligt Veckans Affärers artikel. Rapporten i sin helhet presenteras för en bredare allmänhet på nästa veckas MSN Innovate.

Vi har tidigare nämnt bannerblindhet här på bloggen.