1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Ode till prototypen

I en isande kall motvind den 17:e december 1903 på ett fält i North Carolina kom genombrottet. Efter att ha testat fler än 200 varianter av vingar på sju olika flygplanskroppar lyckades äntligen bröderna Wright få sitt plan att lyfta. Den första flygturen varade i hela 12 sekunder, längre än någon människa tidigare hade lämnat marken.

I lägen när det krävs 200 försök innan man lyckas skulle det vara bra att få de där ”misslyckandena” överstökade så fort som möjligt.

Och det är där prototypen kommer in. Prototyper i webbprojekt kommer i många former, allt från frimärkssmå handritade wireframes till fullt designade och fungerande varianter av slutprodukten.

Det finns flera syften med att ta fram prototyper.

  1. Genom att ta en lösningsidé och konkretisera den tvingas man vända och vrida på den. Processen är värdefull i sig och exponerar ofta aspekter man förbisett.
  2. När prototypen är tillräckligt klar kan man testa den på representanter från slutanvändarna och studera hur de lyckas och misslyckas med att använda den. Testresultaten ligger till grund för förändringar, förbättringar eller att man helt sonika överger idén.

På Apples designavdelning tar de fram 10 lösningsförslag till varje designproblem för att sedan välja ut ett par av dem att jobba vidare med. Om du undrar varför din organisation inte är lika framgångsrik som Apple så kan deras något extrema prototypande vara en del av förklaringen.

Givetvis är det resurskrävande att ta fram prototyper (även om alternativet kan visa sig vara ännu mer kostsamt). Därför är det viktigt att 1) sänka nivån på prototyperna (åtminstone tidigt i designprocessen), och att 2) använda effektiva verktyg. Det finns också en tredje variant, och det är att man tar fram prototyper som man inte kastar bort till 100% när man testat dem. Projekt med digitala leverabler har den positiva egenskapen att det oftast går att iterera fram en ny version av en prototyp baserat på en tidigare version och efter tillräckligt många iterationer har den fula ankungen förvandlats till den färdiga produkten.

På Daytona bygger vi allt oftare prototyper – det är en viktig del i vår arbetsprocess – och ibland är också prototypen vår slutleverans. Ett av de mest effektiva verktyg som vi har blivit förtjusta i (förutom papper och penna, Post-its och våra whiteboards) är programmeringsramverket Ruby on Rails. Det går såklart att bygga ”riktiga” sajter i Ruby on Rails också, som t ex Hulu, Twitter eller varför inte vår egen sajt, men för prototyparbete är det rent fantastiskt.

Edison sade en gång i tiden att ”I have not failed. I have merely found ten thousand ways that don’t work.” Det ligger något i det.