1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Om reklamen på tv var som på internet

Annonseringen på nätet har några problem att ta itu med om den ska få den del av mediabudgeten som motsvarar dess del av mediakonsumtionen.

När jag snubblade över detta inlägg hos Young Go Getter (YGG) i våras åkte de rakt in i RSS-läsaren. Inlägget tar upp några av problemen för annonseringen på nätet, framförallt ur en mindre sajtägares perpektiv. En sådan som inte har anställt en annonssäljarkår utan är hänvisad till annonsnätverken - dvs som tillhör den långa svans av sajter där de största pengarna finns.

Bild
Bild från YGG.

Hursomhelst, i inlägget återfinns bilden här intill, en lysande jämförelse mellan TV- och internetmediet. Ja, tänk om TV också försökte prångla ut dussinet annonser på en och samma gång…

Kanske är en lösning på ett av internetannonseringens problem att inte att ha så många annonser som möjligt per sida, utan att ta mer betalt för färre annonser?

(Om reklamplatserna blev färre och därmed dyrare, så kanske vi också skulle slippa reklamen för smileys?)