1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Så mycket tid, så få storverk

Wikipedia brukar ibland anses vara det bästa på nätet, alla kategorier. Ett användarskapat uppslagsverk med just nu fler än 10 miljoner artiklar fördelade på 253 språk är om inte annat ett lysande exempel på hur nätet kan hjälpa människor att tillsammans skapa makalöst stora saker. Clay Shirky (läs mer om hans bok Here Comes Everybody här) höftar i ett anförande på den senaste Web 2.0-konferensen den mänskliga arbetsinsatsen bakom Wikipedia till ungefär 100 miljoner timmar.

”Hur har folk tid?” kanske vän av ordning undrar.

100 miljoner timmar är väldigt lite om man ser till hur mycket tid som finns tillgänglig.

Den största posten på fritidskontot är TV. Som en jämförelse: TV-tittandet enbart i USA motsvarar 2 000 Wikipedia per år räknat i tid.

Eller med ett globalt perspektiv: om tiden som den uppkopplade världen idag lägger på TV skulle ägnas åt delande och skapande skulle vi enligt Shirky varje år få ihop motsvarande 10 000 Wikipedia.

Eller 86 Kheopspyramider1. Eller 64 Apolloprogram 2.

Förenklade räkneexempel, visst, men den storslagna skalan ger en tydlig illustration om vilka resurser som mänskligheten besitter och som nätet kan frigöra.

Så frågan ”Hur har folk tid?” är högst relevant: Hur har folk tid att titta på TV när de istället skulle kunna utföra stordåd? Tillsammans.

Se Clay Shirkys anförande här:

1 Enligt Wikipedia arbetade två team om 100.000 man i 20 år på att bygga Kehopspyramiden. Med en kanske något modern 8-timmarsdag men å andra sidan en 7-dagarsvecka blir det 8*365*20*200000=11,68 miljarder timmar. (Skottdagar ej inräknade.)

2 Apolloprogrammet omfattade ca 15,5 miljarder mantimmar enligt Slashdot.

Tillägg 2008-05-01: Beta Alfa skriver också om Shirky.