1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Slutet för reklamen som vi känner den?

The next 5 years will hold more change for the advertising industry than the previous 50 did.

Inledningen på IBM:s rapport ”The end of advertising as we know it” (PDF)

IBM identifierar i en färsk rapport fyra huvudsakliga områden vars utveckling inom kort kommer att medföra drastiska förändringar inom reklambranschen.

  • Uppmärksamhet - konsumenter får allt större kontroll över sin konsumtion av media, och därmed reklam. Ett exploderande antal medier (och skärmar), chunkifiering och timeshifting fragmenterar konsumtionen samtidigt som TiVo och andra teknologier låter konsumenten ta del av mediet utan att utsättas för reklamen.
  • Kreativitet - förskjuts från reklambyråerna till konsumenterna i och med den ökade utbredningen av användargenererad reklam, och till medierna själva. LunarStorm är ett svenskt exempel på en sajt som har en egen byrå som skapar annonser direkt åt dem som annonserar, Condé Nast är ett amerikanskt.
  • Mätning - att man inte vet vilken hälft av mediebudgeten som är kastad i sjön gäller inte längre i en digital värld. Högre krav på resultat kommer att leda till att en stor del av CPM-modellen (impressions) försvinner till förmån för CPC (impact) eller liknande. Henrik Torstensson berörde detta i sitt anförande på Daytona Sessions.
  • Annonsutrymme - öppna system av auktionstyp kommer mer och mer att urholka de sex stora mediebyrånätverkens särställning. Dagens Media rapporterade till exempel häromveckan att endast 35% av annonspengarna på nätet går till mediebyråerna. Detta på grund av att annonssystem som Googles och Tradedoublers är effektivare i ett alltmer fragmenterat medielandskap. Med andra ord lyckas de ta hand om en lång svans av annonsörer och inte minst medier som är för små för mediebyråerna.

Även om man som jag inte tror att kreativiteten blir en stapelvara finns det en del (omstridda) tecken som talar för att kontexten är viktigare än kreativiteten.

IBM:s rapport innehåller i vilket fall som helst en del intressant läsning. Ladda ner den här (PDF).