1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Svenska podradiopriset 2008 i siffror

De gångna veckornas bloggbävning mot Lex Orwell har, liksom Obamas primärvalsseger (se vår post från mars 2007), gjort betydelsen av sociala medier i kommunikationslandskapet svår att avfärda.

Detsamma gäller givetvis även på marknadsföringens arena. De flesta projekt vi gör innehåller något element av sociala medier. Några utspelar sig till och med helt i denna värld, som en uppmärksammad bloggosfäraktivitet för Nokia N73 och en kampanj för MTV.

Antalet röster i Svenska podradiopriset 2008
Antalet röster i Svenska podradiopriset 2008 över tid.

För att lära oss ännu mer experimenterar vi. Vi genomförde nyligen den tredje upplagan av Svenska podradiopriset, en tävling där både nominering och därefter omröstning sköts av allmänheten. Tävlingen marknadsförs till 100% med word-of-mouth och har en total mediebudget på 0 kr. Varje år som tävlingen arrangerats har antalet röster fördubblats. I år landade det på 9.070 röster! (Se röstutvecklingen över tid här intill - en exponentiell utveckling som efter någon vecka övergick till linjär tillväxt.)

Nytt för årets omgång var en widget som de tävlande (och deras fans) kunde lägga på sina sidor för att uppmana sina besökare att rösta. Widgeten fick ca 1,6 miljoner visningar under tävlingsperioden. För att låna PR-branschens tankesätt: att köpa denna annonsplats på nischade sajter hade kostat ungefär 190.000 kr med ett CPM på 120 kr.

Sidan där tävlingen ligger har haft 52.722 sidvyer. Hittills har 50 blogginlägg länkat till sajten enligt Knuff (71 enligt Technorati). Google räknar till 42028 inlänkar från 126 olika domäner till sidan. Länkarna till sidan kan på skoj beräknas vara värda någonstans mellan 12.600 - 126.000 kr (förutsatt att de hade länkat till en sida som direkt genererat intäkter, att termerna varit relevanta med mera - vilket nu förstås inte är fallet).

Här är ett exempel på hur widgeten såg ut:

Rösta i Svenska podradiopriset 2008