1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Sveriges största undersökning om iPad

Vilka är det som använder iPad? Vilken tid på dygnet används iPad? Var används iPad? Vilka appar är populärast? Hur många kan tänka sig att betala för appar? Hur påverkas konsumtionen av andra produkter och medier? Vad förväntar sig de som inte ännu använder iPad?

Frågorna kring när, var och hur iPad används är många.

Under september-oktober 2010 genomförde vi på Daytona en undersökning om när, var och hur iPad används i Sverige. Vi vill passa på att tacka alla de över 600 personer som tog sig tid att delta i undersökningen. Ett särskilt stort tack vill vi också rikta till de experter som vi har bett kommentera resultaten.

Gå till resultatet av Sveriges iPad-vanor eller fortsätt direkt till experternas kommentarer: