1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

10 saker att ha koll på inom sociala medier

Aki Spicer, planner på Fallon, har listat tio saker som marknadsförare bör ha koll på inom sociala medier.

  1. Den sociala grafen - beskriver kopplingarna till dina kontakter. Det är ofta genom den sociala grafen som word-of-mouth uppstår.
  2. Social shopping - i en social miljö (som på Internet) tas köpbeslut under påverkan av andra kunder.
  3. Portabilitet - innehåll ska kunna konsumeras och publiceras av vem som helst på andra ställen än där det hade sitt ursprung.
  4. Lifestreaming - allt fler tjänster låter användarna ständigt berätta vad de gör eller varför inte sända sina liv i direktsänd video.
  5. Crowdsourcing - öppna upp och släpp in användarna i din produktutveckling. Tillsammans kan ni göra produkten bättre.
  6. Continuous Partial Attention - att hela tiden kasta ett öga på någon av alla de sociala verktyg man använder. Uppmärksamhet blir hårdvaluta.
  7. Open Social - ett öppet system kommer att vinna över ett stängt.
  8. Integritetsskydd - när en så stor del av människors identitet finns på nätet blir det allt viktigare med förtroende och integritet.
  9. Virtualitet - framförallt unga tillbringar mycket tid i virtuella världar och kräver allt rikare upplevelser för sitt sociala liv online.
  10. Nya mätmetoder - i sociala medier ställs helt nya krav på resultatmätningar. Där ges också stora möjligheter till att få reda på vad människor tycker om dig.

Se Aki berätta själv här: