1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

TV-kriget på webben

De senaste dagarnas intensiva lanseringar från två av sveriges största TV-kanaler drar till sig nyfikna blickar och reflektioner. Bl.a. av Good Old och CloudNine.

En tolkning av det plötsliga och något yrvakna intresset för webben är det egna mediets nära förestående hädanfärd. De flesta TV-chefer har nog anledning att oroa sig för den traditionella affärsmodell som fortfarande råder. Glädjande och kanske inspirerande för andra aktörer är den öppenhet som framförallt kanal5.se visar, genom att lyfta in andra kanaler och inte minst ta fram SVT:s YouTube-äventyr som sin första huvudnyhet.

Det visar att de har förstått den logik som blir alltmer rådande på webben, nämligen att din trafik skapas nån annanstans, och att du bör liera dig med dina fiender för att får fler vänner.

Vad blir nästa drag från TV-kanalerna?