1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Twingly report - svenska bloggar januari-april 2007

Primelabs, som ligger bakom blogganalysverktyget Twingly, släppte idag en rapport om den svenska bloggosfären.

Twingly analyserar aktiviteten på drygt 36.000 svenska bloggar (som tillsammans skrivit nästan en miljon inlägg under årets första fyra månader), och konstaterar bland mycket annat att politik är det vanligaste ämnesområdet, att Nokia är det fjärde mest bloggade varumärket och att ”våren” älskas mer än ”snö”.

Ladda ner rapporten här (PDF)

Uppdatering: Martin Jönsson och Knuff-Johan ger mer info.