1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Ungdomar och sociala nätverkssajter

Jag tror det var Donny Deutsch som sade att ”Marknadsföringen kommer att förändras mer de närmaste fem åren än vad den gjort de senaste 50”. Internet och annan teknologisk utveckling har ändrat människors beteende, och den grupp där det är som allra tydligast är bland ungdomar. Det är den första generationen som har växt upp med PC, bredband, mobiltelefon, digitalkameror och iPod. Marknadsförare världen över håller på att vända ut och in på sig själva för att hitta sätt att nå dessa multitaskande och hypersociala ungdomar.

Pew Internets rapport Social Networking Websites and Teens utgår från amerikanska förhållanden, men förmedlar kanske ändå några ledtrådar. Bland de ca 900 undersökta ungdomarna mellan 12 och 17 är det framförallt tjejer i åldern 15-17 som ägnar sig åt sociala aktiviteter på nätet som IM, bloggar och communities.

Communities används mest till att kommunicera med personer man redan känner, och först och främst de vänner som man träffar ofta även i verkligheten. Färre än hälften av ungdomarna har besökt communities för att träffa nya vänner och färre än var femte har flörtat med någon.

Hälften använder sig av sociala nätverkssajter varje dag.

Meddelandefunktionerna är de flitigast använda; publika gästboksinlägg följt av privata meddelanden. Hela 61% hade skickat ett gruppmeddelande till alla sina vänner. (Det kanske delvis kan hjälpa till att förklara den enorma framgången den senaste månaden för Twitter och Jaiku, två tjänster vars huvudfunktion är att användarna skriver korta meddelanden om vad de gör just nu som sedan visas för hela världen.)

Här nedanför kan du lyssna på den utmärkta podcasten Marketing Voices, där Pews Mary Madden intervjuas om undersökningen.