1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Uppsats om marknadsföring och webb 2.0

I samband med mitt anförande på Connection 07 träffade jag Karl Svedung och Mattias Ljungkvist från Handelshögskolan i Göteborg. De skrev på en uppsats om marknadsföring i en ”webb 2.0-värld”, och i det syftet intervjuade de Martin och mig någon månad senare.

Bland de andra intervjuobjekten återfinns Tactiq, BuzzParadise, Great Works, Mediacom och Go Viral.

Karl och Mattias uppsats är nu klar och kan laddas ner här.