1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Vad har hänt med människor sen dess?

För ganska många år sedan var jag delaktig i att utveckla en social plattform för Internet och mobiltelefoner (mobilportal kallades det då). Företaget som vi jobbade åt hette SpeedyTomato och startades av Telia. Innan man drog ur pluggen spenderades ungefär två miljarder kronor (sic!) på att få människor att kommunicera, träffa nya vänner och skapa grupper kring sina intresseområden. Allt detta skulle man kunna göra på Internet via datorn och på mobilen.

SpeedyTomato blev ju inte den dundersuccé som Telia hade hoppats på. Det finns säkert flera anledningar till men en bidragande orsak måste ju rimligen ha varit människors beteende och deras ovilja eller oförmåga att interagera med andra på detta sätt.

Annat är det idag. Varenda kotte har åtminstone ett Facebook- eller MySpace-konto. Man mailar, messar och joinar grupper, laddar upp bilder och skriver på diskussionsforum. Man knyter upp gamla kontakter och hittar nya. Man skapar sig en identitet genom att använda statusmeddelanden, bli taggad i bilder och att ha rätt ”friends”. Säkert har det hänt att nån försökt ragga genom att skapa en grupp och hoppas på att ens ”span” ska vilja gå med i den. Det blir ett sätt att skapa mening för sig själv och i sina relationer till andra.

Vad är då skillnaden mellan då och nu… har människor blivit mer sociala eller är det en effekt av en kritisk massa av användare? Enligt Internet World Stats har antalet Internetanvändare ökat från ca 300 miljoner år 2000 till över en miljard år 2006, så visst - det måste ju ha en viss betydelse. Metcalfes lag, eller den s.k nätverkseffekten.

Vilka andra anledningar kan det finnas; Bättre gränssnitt och intressantare tjänster som i högre grad tillgodoser användarnas önskemål/behov? Är det så enkelt att den allmänna förflyttningen till ett digitalt samhälle gör att även de sociala aktiviteterna blir naturliga att förlägga där, med följden att man i den långa svansen kan hitta andra som är intresserade av samma sak som en själv och därför kan finna konkret nytta i det sociala utbytet?

Vad tror ni?