1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Var finns verkligheten i reklamen?

Hamnade på utmärkta bloggen Mine Goes To Eleven. En ganska grundlig sågning av Försäkringskassans senaste kampanj, signerad Garbergs kompletterade ett antal tankar jag själv burit på senaste tiden.

Marknadskommunikation har sällan en särskilt tydlig koppling till verkligheten.

Låt mig måla upp bilden; Finanskrisen har den senaste månaden haft ett solitt grepp över den mediala scenen. Både i massmedia och i bloggsfären. Som en följd tvivlar jag på att någon åtminstone kan ha missat de stora dragen i händelseförloppet. I denna massmediala miljö fortsätter många företag och institutioner att kommunicera som om ingenting har hänt. Vad tror dom att vi ska göra? Låna mer pengar, ta ett extra lån för att köpa en soffa eller en extra bil? Är det inte lite provocerande?

På samma sätt missar Försäkringskassan (enligt Per Robert Öhlin) den djupare insikten om hur folk uppfattar försäkringskassan. Utifrån den insikten kan man formulera sig. En gammal sanning är ju att den mest effektiva kommunikationen är avhängig mottagarens förutsättningar och villkor.

”Det handlar om vem Försäkringskassan är – eller rättare sagt: vem det upplevs vara idag. Därför borde första steget vara att definiera ett utgångsläge som både sändare och mottagare kan enas om, det borde gå ut på att skapa sympati. Och det bästa sättet att göra det på vore i det här fallet att erkänna den känsla som de flesta av oss går och bär på: Nämligen att Försäkringskassan är en byråkratisk och osympatisk organisation som har svårt att fatta rätt beslut.”

Per Robert Öhlin

Fler företag borde arbeta med att möta sina kunders frågor med svar istället för tystnad. Kanske speciellt då verkligheten är så påtaglig och turbulent som den är idag. Fler borde förstå att deras kunder inte lever i ett isolerat kommunikationsvakum. Kommunikation som är en del av den kultur (och verklighet) som konsumenterna och användarna befinner sig i blir trovärdig.

Kort sagt - Ge dig ut i verkligheten och bli äkta!

Det är en början!