1. You appear to be visiting from a country other than Sweden, please visit our English site.

Vem klickar på dina banners?

Via Elias (och Danah) hittade jag en länk till AOL:s annonschefs blogginlägg om vem som klickar på banners. De har gjort en undersökning som visar att 99% av besökarna aldrig klickar på banners. Av den återstående procenten är det mindre än två av tio som klickar på banners fler än en gång per månad. Den absoluta majoriteten av annonsklick på AOL kommer från mindre än 0,2% av besökarna.

I denna grupp klickare finns en tydlig överrepresentation av medelålders kvinnliga låginkomsttagare från mellanvästern. Det är traditionellt sett en ganska oattraktiv målgrupp för de flesta annonsörer. Som grädde på moset så lockades de främst av annonser med budskap som ”tävling!” och liknande, långt från varumärkesbyggandets och kreativitetens finrum.

Studier som denna gör det intressant att (återigen) ifrågasätta bannern som annonsformat. Eller är det CTR-måttet som borde skrotas? Isåfall, vad ska det ersättas med?

Vad tycker ni?